Supply Chain Excellence

Optimalisatie begint met bewustzijn

Direct inzicht in de werkelijke performance van diverse processen

Zoals bijvoorbeeld voorraadontwikkelingen in het inkoopproces; indicatoren die in één oogopslag de gezondheid van het bedrijf weerspiegelen. 

Onze nieuwe softwaresuite is gebaseerd en ontwikkeld op basis van de laatste SAP-technologie S/4HANA. 

Met de vetrouwde GIB-functionaliteit kunnen gebruikers nu procesgedreven actie ondernemen volgens het APEO-principe: per proces analyseren, plannen, executeren en optimaliseren.

Standaard SAP-gegevens leveren de input voor de procesindicatoren, de barometer van bijvoorbeeld de kwaliteit van de salesplanning, het voorraadbeheer, de materiaalplanning of de productieprestaties.

Tezamen vormen de procesindicatoren een centraal kerngetal, de SCX-indicator. Die visualiseert direct de kwaliteit van het volledige end-to-end- proces binnen het bedrijf. 

Meet weten? Schrijf je dan nu in voor ons Webinar!

INSCHRIJVEN

Holistische optimalisatie met SCX

Het optimaliseren van supply chain processen start met het creëren van bewustzijn. GIB SCX geeft een holistische en procesgeoriënteerde kijk op de interne supply chain van het bedrijf.

  • Meer klantgerichtheid
  • Voorraadoptimalisatie
  • Verhoging van de servicegraad
  • Synchronisatie van vraag en aanbod
  • Rust in de productie door vraaggericht werken

Gebruikersgericht

Gebruikersgerichtheid is voor de SCX Suite een duidelijk uitgangspunt (bruikbarheid, eenvoud en procesvolwassenheid).

Daarom zijn de ontwikkelingen van de SCX-softwaresuite volledig gebaseerd op de nieuwste user interface-standaarden uit SAP S/4HANA, zoals Fiori-apps en SAPUI5, en verder aangevuld met complexe algoritmen en heuristieken.

Binnenkort zullen ook toepassingen als Machine Learning en kunstmatige intelligentie SCX gaan ondersteunen.

Op operationeel niveau biedt het systeem procesweergaven die direct laten zien waar kritieke situaties zich ontwikkelen en waar dringend actie is vereist.

De SCX Suite dekt vrijwel alle supply chain-processen af in S/4HANA, onderverdeeld in een vijftal hoofdprocessen: demand planning, inventory management, procurement planning, sales- en distributieplanning en productieplanning.

Doe je mee?

GIB - Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u.

GIB NL 
Deventerweg 1g
3843 GA Harderwijk