Blog

Kennis uit ons vakgebied

Food & Beverage Responsibility

Door de voortdurende ontwikkeling van globalisering is het beheer van de supply chain een steeds kritieker gebied geworden voor ondernemingen. Integratie en traceerbaarheid van producten zijn de sleutelelementen voor de ontwikkeling van de supply chain.

Hoger serviceniveau
Supply chain management in Food & Beverage is nog nooit zo complex geweest. De markt heeft duidelijk een persoonlijke vraag doen toenemen naar de ontwikkeling van nieuwe toepassingen die verder kunnen gaan dan de aspecten van operationeel beheer en gewone en oneindige planning. In de loop der jaren is de logistiek, en met name het magazijn, altijd beschouwd als een "kostenpost" voor de bedrijven. Pas de laatste jaren, met de opkomst van het concept Supply Chain, is men tot de ontdekking gekomen dat alles wat met waarde en productbeleving te maken heeft, rechtstreeks afhangt van een hoger seviceniveau en een doeltreffend beheerde logistiek. Het hoofddoel van de sector is geworden in het bedrijf efficiënte produktieplannen ontwikkelen, zonder het effect van innovatie uit het oog te verliezen: er wordt dus gewerkt aan een aanvullende impuls voor het bedrijf, zodat ook de eindgebruiker daarvan kan profiteren.

Lean manufacturing
De digitale revolutie heeft aangetoond dat dankzij de invoering van nieuwe technologische oplossingen processen kunnen worden geïmplementeerd en gewijzigd naar gelang van de behoeften. Elk jaar moet een bedrijf verschillende problemen beheren, zoals de veranderlijkheid van de consumptietrends, de achteruitgang van grondstoffen en voorraden: dit vereist dat de bedrijven in de Food & Beverage de informatie beter integreren en delen: we spreken over "lean manufacturing", d.w.z. de ontwikkeling van het produktiebeheer op basis van reële verzoeken. De bedrijven streven ernaar alleen te kopen wat nodig is en alleen te produceren wat werkelijk nodig is, ook omdat de grondstoffenvoorziening voor de Food & Beverage sector een intelligente planning en aanpassingsvermogen vereist omdat, meer nog dan in alle andere sectoren die met een bevoorradingsketen werken, grote aandacht moet worden besteed aan de prestaties van grondstoffen die gebruiksvariabelen hebben en in de loop van de tijd een zeer bepaald verval kennen.

Consistente voorspellingen
De AAA "anything, anywhere, anytime" distributie van de F&B sector heeft de behoefte doen ontstaan aan een kunstmatige intelligentie die in staat is logistiek binnen het bedrijf te stroomlijnen: met een historische studie van de producten is het mogelijk de Big Data in het archief te analyseren om consistente voorspellingen te doen met betrekking tot toekomstige trends. Het is mogelijk de historische gegevens in real time te analyseren voor een correcte interpretatie volgens een statistisch model, zodat de juiste hoeveelheid goederen in voorraad is naar gelang van seizoensgebondenheid en bederf. Deze verbetering van de betrouwbaarheid van de forecast vertaalt zich in een betere dienstverlening aan de klanten. Wat het verschil maakt zijn de planningsdetails voor strategieën en middelen.

Supply Chain processen
GIB biedt bedrijven een reeks SAP gecertificeerde oplossingen die de sleutelprocessen van de Supply Chain bestrijken: analyse, planning, uitvoering en optimalisatie. De voorspelling van de behoeften met behulp van onze forecast oplossing is transparant, nauwkeurig en uiterst efficiënt. Betrouwbare processen vereenvoudigen de rolling forecast door achttien forecastmodellen toe te passen die zich richten op onbeheersbare materialen en productgroepen. Ons doel is om de Supply Chain te optimaliseren en te verbeteren, en bedrijven te helpen een concurrentievoordeel te behalen met snelle en eenvoudig te gebruiken tools.

Schrijf je in voor ons webinar om meer te weten te komen over demand planning in SAP.

GIB - Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u.

GIB NL 
Deventerweg 1g
3843 GA Harderwijk