FAQ

Dekt de GIB Suite het S&OP-proces af?

JA. De afzonderlijke toepassingen van de GIB Suite communiceren met elkaar. Zo kan worden gegarandeerd dat de informatie uit de verkoopplanning wordt doorgegeven aan de daaropvolgende planningsscenario's. Zodra het optimale plan is gerealiseerd, komen de resultaten en bevindingen uit het planningsproces, de simulatie en de realisatie beschikbaar in de optimalisatiefase en hebben direct effect op het volgende analyse- en planningsproces. Er ontstaat een planningskringloop van analyse, planning, uitvoering en optimalisatie.

De combinatie van alle modules van de GIB Suite levert een nog groter voordeel op dan het gebruik van individuele modules. Door de GIB Suite te gebruiken, behaalt u langdurige successen en betere resultaten dan wanneer u afzonderlijke modules gebruikt.

GIB - Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u.

GIB NL 
Deventerweg 1g
3843 GA Harderwijk