FAQ

Welke sensorfabrikanten worden ondersteund?

Momenteel ligt de nadruk op onderhoudsrelevante sensor- en controlegegevens.

Er zijn echter geen grenzen aan de verschillende gebruikssituaties.

De oplossing kan worden gebruikt in een groot aantal industrieën en omgevingen.
 

GIB - Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u.

GIB NL 
Deventerweg 1g
3843 GA Harderwijk